נגישות

סניף נהריה

האם יש חניות נגישות?
אין לבית העסק חניות פרטיות בכלל
קיימים חניות ציבוריות וחניות נכים ציבוריות מחוץ לבית העסק

האם קיימים דלפקים נגישים?
הדלפק הינו גבוהה ואינו נגיש,אך צוות המסעדה ישמח לעזור ולתת מענה לכל דרישה לקוח בעל מוגבלות

האם יש כניסות נגישות ואיפה הן?
לעסק קיימת כניסה אחת בעלת דלת גדולה דיה הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים,וניתן לעבור בה עם כסא גלגלים

האם השירותים נגישים?
השרותים במסעדה אינם נגישים

במקרה של אירוע/כנס-האם קיימים יש הסדרי נגישות ואיזה?
אין.
העובדים מונחים לסייע לבעלי צרכים מיוחדים בביצוע ההזמנה ובהגשת המזון.

סניף נשר

האם יש חניות נגישות?

אין לבית העסק חניות פרטיות בכלל
מחוץ לעסק ישנו חניה ציבורית השייכת לעירית נשר וקיים בה חניית נכים נגישה וקרובה לבית העסק


האם קיימים דלפקים נגישים?

הדלפק הינו גבוהה ואינו נגיש,אך צוות המסעדה ישמח לעזור ולתת מענה לכל דרישה לקוח בעל מוגבלות

האם יש כניסות נגישות ואיפה הן?
לעסק קיימת כניסה אחת בעלת דלת גדולה דיה הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים,וניתן לעבור בה עם כסא גלגלים

האם השירותים נגישים?
השרותים במסעדה אינם נגישים

במקרה של אירוע/כנס-האם קיימים יש הסדרי נגישות ואיזה?
אין.
העובדים מונחים לסייע לבעלי צרכים מיוחדים בביצוע ההזמנה ובהגשת המזון.

סניף קרית חיים

נגישות:

האם יש חניות נגישות?
אין לבית העסק חניות פרטיות בכלל
קיימים חניות ציבוריות וחניות נכים ציבוריות לאורך הרחוב

האם קיימים דלפקים נגישים?
הדלפק הינו גבוהה ואינו נגיש,אך צוות המסעדה ישמח לעזור ולתת מענה לכל דרישה לקוח בעל מוגבלות

האם יש כניסות נגישות ואיפה הן?
לעסק קיימת כניסה אחת בעלת דלת גדולה דיה הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים,במידת הצורך ניתן לפתוח כנף נוספת לדלת כדי לעבור בה עם כסא גלגלים רחב

האם השירותים נגישים?
השרותים במסעדה נגישים ומותאמים לנכים

במקרה של אירוע/כנס-האם קיימים יש הסדרי נגישות ואיזה?
אין.
העובדים מונחים לסייע לבעלי צרכים מיוחדים בביצוע ההזמנה ובהגשת המזון.

סניף עיר תחתית

האם יש חניות נגישות?
אין לבית העסק חניות פרטיות בכלל
קיימים חניונים וחניות ציבוריות וחניות נכים ציבוריות בקרבת בית העסק

האם קיימים דלפקים נגישים?
הדלפק הינו גבוהה ואינו נגיש,אך צוות המסעדה ישמח לעזור ולתת מענה לכל דרישה לקוח בעל מוגבלות

האם יש כניסות נגישות ואיפה הן?
לעסק קיימת כניסה אחת בעלת דלת הזזה גדולה דיה הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים,וניתן לעבור בה עם כסא גלגלים

האם השירותים נגישים?
השרותים במסעדה אינם נגישים אך
קיימים שירותים נגישים במרחק 50 מטר מהמסעדה

במקרה של אירוע/כנס-האם קיימים יש הסדרי נגישות ואיזה?
אין.
העובדים מונחים לסייע לבעלי צרכים מיוחדים בביצוע ההזמנה ובהגשת המזון.

סניף עכו

האם יש חניות נגישות?
אין לבית העסק חניות פרטיות בכלל
קיימים חניות ציבוריות וחניות נכים ציבוריות מחוץ לבית העסק

האם קיימים דלפקים נגישים?
הדלפק הינו גבוהה ואינו נגיש,אך צוות המסעדה ישמח לעזור ולתת מענה לכל דרישה לקוח בעל מוגבלות

האם יש כניסות נגישות ואיפה הן?
לעסק קיימת כניסה אחת בעלת דלת גדולה דיה הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים,וניתן לעבור בה עם כסא גלגלים

האם השירותים נגישים?
השרותים במסעדה אינם נגישים

במקרה של אירוע/כנס-האם קיימים יש הסדרי נגישות ואיזה?
אין.
העובדים מונחים לסייע לבעלי צרכים מיוחדים בביצוע ההזמנה ובהגשת המזון.